Auburn University

Đại học Auburn là một trường đại học nghiên cứu công cộng và cấp đất ở Auburn, Alabama. Auburn là trường đại học lớn thứ hai ở Alabama. Đây là một trong hai trường đại học hàng đầu của tiểu bang. Trường đại học được phân loại là R1: Nghiên cứu tiến sĩ Hoạt động nghiên cứu rất cao theo phân loại Carnegie của các tổ chức giáo dục đại học.
1,000
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

_Top 103 trường đại học tốt nhất khu vực (U.S. News & World Report Ranking) _Top 44 trường công tốt nhất (U.S. News & World Report Ranking) _Top 54 Engineering (U.S. News & World Report Ranking) _Top 15 trường đại học tốt nhất Mỹ về Kiến trúc và Thiết kế nội thất 2018 (CEOWORLD)

Khóa học

Giáo dục ( 0 )
Luật ( 0 )
Kỹ thuật ( 0 )
Y dược ( 0 )
Nông nghiệp ( 0 )
Thiết kế và kiến trúc ( 0 )