Câu Hỏi Thường Gặp

Có thể vừa học vừa làm không?

Chính sách visa của từng nước dành cho từng đối tượng du học sinh khác nhau sẽ quyết định việc bạn có thể đi làm trong thời gian du học hay không và những quy định giới hạn tương ứng. Tư vấn viên ATS sẽ giải thích rõ quy định visa du học sinh từng nước cho khách hàng trong quá trình tư vấn.

Hiện nay, nhiều chương trình đào tạo của các trường Cao đẳng và Đại học cũng thiết kế học phần riêng cho học sinh đi thực tập, thường là có hưởng lương.