TESOL: Certification Track, M.A.

Aldephi University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình thạc sĩ nghệ thuật trong TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) là một chương trình dành cho các ứng viên hiện không có chứng chỉ về Giáo dục tiếng Anh. Các ứng viên hiện đang giữ chứng chỉ ESL nên đăng ký vào một chương trình sau đại học dẫn đến chứng nhận trong một lĩnh vực khác ngoài TESOL để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận chuyên nghiệp (vĩnh viễn) trong cả hai lĩnh vực.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Foundations of Bilingual & Multicultural Education
 • TESOL I: Developing Literacy Skills in the ESL Classroom
 • Linguistics for Teachers: Psycho/Structural Considerations
 • School and Society
 • Methods of Teaching Literacy & Native Language Arts
 • Structure of English: Pedagogical Grammar for TESOL
 • Assessment Considerations for ESL and Bilingual Populations
 • Theories of Second Language Acquisition Socio Cultural
 • TESOL II: Developing Literacy & Tech Skills in Content Areas
 • Introduction to Special Education
 • Health Preparation for Teachers
 • Master’s Seminar in TESOL: Action Research
 • Student Teaching in TESOL: Pre-Certification
 • Student Teaching I in TESOL for Uncertified TESOL Teachers
 • Student Teaching II in TESOL for Uncertified Teachers
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng