STEP Childhood Education

Aldephi University
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Cấu trúc của khóa học đặc biệt hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu của học sinh chuyển trường. Hầu hết các học sinh tham gia chương trình ở cấp cơ sở đều có khóa học ba năm, trong đó đưa họ qua bằng thạc sĩ về giáo dục; những sinh viên khác chuyên ngành một trong những môn khoa học tự nhiên hoặc toán học có thể mất nhiều thời gian hơn. Những sinh viên này nên tham khảo ý kiến ​​cố vấn học tập phù hợp trước khi đăng ký để xem chính xác sẽ mất bao lâu để đáp ứng tất cả các yêu cầu.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Orientation Seminar
 • Childhood Development ( Birth to Grade 6 )
 • Perspectives on Learning and Teaching
 • Sociolinguistic Perspectives in Childhood Education
 • Community, Schools and Society
 • The Child with Special Needs
 • Introduction to Philosophy of Education
 • Social Studies & Critical Literacies in Childhood Education
 • Teaching and Learning Mathematics- Childhood
 • Teaching and Learning Science- Childhood
 • Approaches to Literacy in Childhood Education I
 • Approaches to Literacy in Childhood Education II

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng