Ph.D. in Higher Education Administration

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$920
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Tiến sĩ trong chương trình giảng dạy Quản trị Giáo dục Đại học cung cấp cho sinh viên một sự tập trung nâng cao vào nghiên cứu và kiến ​​thức nội dung. Sinh viên tiến sĩ cũng sẽ xác định kiến thức và hoàn thành ba khóa học sau đại học liên quan trong một lĩnh vực khác hỗ trợ lợi ích nghiên cứu cá nhân của họ.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Higher Education in the U.S.
 • Research on College Students
 • Finance of Higher Education
 • Diversity, Equity & Inclusion
 • Organization & Governance of Higher Education
 • Education as a Field of Study
 • + Elective Courses
 • Elective #1
 • Elective #2
 • Elective #3
 • + Cognate Courses
 • Cognate Elective #1
 • Cognate Elective #2
 • Cognate Elective #3
 • + Research Courses
 • Introduction to Statistical Analysis & Lab
 • Regression & ANOVA: General Linear Models
 • Introduction to Qualitative Research
 • Advanced Methods/Stats Course
 • Applied Research Course
 • + Dissertation Courses
 • Doctoral Dissertation Seminar
 • Dissertation Credit Hours

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭919.65/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Nằm trong top 200 thế giới về Giáo Dục.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng