Ph.D. in Educational Policy Studies

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$920
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Tiến sĩ trong nghiên cứu chính sách giáo dục tại Trường Giáo dục Đại học Kansas cho phép sinh viên xác định chương trình học tập trung vào chính sách giáo dục, sử dụng các khóa học về quản lý giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu văn hóa xã hội trong giáo dục.

2. Cấu trúc khóa học:

  • Học sinh tập trung chủ yếu các khóa học đòi hỏi tối thiểu 18 giờ học tập (6 khóa học). Chương trình học này được thiết kế bởi sinh viên với sự tư vấn của một cố vấn chính và một ủy ban cố vấn của khoa. Ít nhất hai khóa học từ hai hoặc nhiều lĩnh vực chương trình khác nhau của khoa (Lãnh đạo, Nghiên cứu Văn hóa và Xã hội, Giáo dục Đại học, Công nghệ) phải được đưa vào tập trung chính.

  • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

    4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭919.65/ credit hour

    5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Nằm trong top 200 thế giới về Giáo Dục.


    Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

    Học bổng