Master’s Degree in Adolescence Students with Disabilities

Aldephi University
Cao học
Bậc học
Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Giáo dục Đặc biệt chuẩn bị cho học sinh giúp trẻ em có nhiều khả năng và khuyết tật khác nhau đạt được tiềm năng tối đa của chúng. Cốt lõi của triết lý giảng dạy của chúng tôi là cam kết nâng cao phẩm giá của mỗi đứa trẻ và tạo ra một bầu không khí trong đó tất cả trẻ em và gia đình đều được coi trọng và tôn trọng.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Introduction to Special Education
 • Critical Literacy in Mathematics and Science Education
 • Youth Literacies: Literature, Culture and the Arts
 • Inquiry and Expression Literacy Across The Curric: Humanities
 • Inquiry and Expression: Literacy Across the Curric: Math and Sciences
 • The Adolescent Experience
 • Technology and Instruction
 • Foundations, Families,Cultures and Learning
 • Team Collaboration
 • Classroom Management
 • Formal and Informal Methods of Assessment
 • Methods of Instruction
 • Adolescence Elective (Advisor approval)
 • Special Education Elective (Advisor approval)
 • Master’s Seminar in Special Education
 • Practicum in Special Ed for Teachers Certified in Other Areas
 • Practicum Special Ed for Teachers Certified in Other Areas

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng