Master’s Degree in Adolescence Students with Disabilities

Aldephi University
Cao học
Bậc học
Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Mục tiêu của chương trình này là chuẩn bị cho các nhà giáo dục trung học trong tương lai trở thành bang New York được chứng nhận ở một trong bốn lĩnh vực nội dung (Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Khoa học Xã hội) và Học sinh khuyết tật trong môi trường hòa nhập từ lớp 7 đến lớp 12.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Introduction to Special Education
 • Foundations of Education
 • Critical Literacy in Mathematics and Science Education
 • Youth Literacies: Literature, Culture and the Arts
 • Methods of Instruction
 • The Adolescent Experience
 • Inquiry and Expression Literacy Across The Curric: Humanities
 • Inquiry and Expression: Literacy Across the Curric: Math and Sciences
 • Formal and Informal Methods of Assessment
 • Technology and Instruction
 • Special Topics: Exploring the Arts Series
 • Instruction and Assessment in English Education
 • Instruction and Assessment in Mathematics Education
 • Instruction & Assessment In Science Education
 • Instruction and Assesment in Social Studies Education
 • Classroom Management
 • Master’s Seminar in Adolescence Education
 • Teaching Writing in the Sec Inclusive Classroom
 • Teaching Math in the Secondary Inclusive Classroom
 • Teaching Science in the Secondary Inclusive Classroom
 • Teaching Social Studies in the Secondary Inclusive Classroom
 • Health Preparation for Teachers
 • Student Teaching in Secondary School Inclusive Settings and Seminar
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng