Master of Speech Pathology

University of Canberra
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$41,600
Học phí
1
Học xá

Với 30 năm lịch sử, University of Canberra (UC) là một trường đại học non trẻ sở hữu quan điểm về giáo dục vô cùng mới mẻ. Hướng tiếp cận đào tạo gắn liền với thực tiễn và liên kết chặt chẽ với ngành của UC đã giúp trường có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, nằm trong top 18 trường Đại học trẻ tốt nhất thế giới (Times Higher Education Young University Rankings 2020).

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khám phá khoa học liên quan đến lời nói, ngôn ngữ và nuốt; trong khi nghiên cứu các vấn đề của khách hàng và khám phá các mô hình cung cấp dịch vụ cũng như các chiến lược điều trị và quản lý - với khóa học Thạc sĩ về Bệnh lý lời nói.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Clinical Speech Pathology 1 PG
 • Diversity in Communication PG
 • Epidemiology and Principles of Research PG
 • Foundations of Communication Science PG
 • Research Planning PG
 • Clinical Speech Pathology 2
 • Neurogenic Communication Disorders PG
 • Principles of Dysphagia PG
 • Speech and Language Disorders - Paediatrics PG
 • Professional Practice 1 PG
 • Research Project in Health PG
 • Specialist Communication Disorders Across the Lifespan PG
 • Professional Practice 2 PG
 • Professional Practice 3 PG

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2 hàng năm

  4. Học phí: $A 41,600 ‬‬/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng

  International Merit Scholarships