MA in Health Education Programs(Professtional)

Aldephi University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Ứng viên cho Thạc sĩ Nghệ thuật trong giáo dục sức khỏe học đường nên có một nền tảng đại học trong lĩnh vực y tế hoặc liên quan đến sức khỏe. Khi ứng viên có bằng cấp trong các lĩnh vực khác, họ có thể được yêu cầu là một phần của chương trình để hoàn thành công việc khóa học bên cạnh các yêu cầu của chương trình sau đại học: sinh học của con người (giải phẫu và sinh lý học), các khóa học liên quan đến sức khỏe và các khóa học giáo dục.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Introduction to Comprehensive Health Education
 • Contemporary Health Issues
 • Research and Technology in Health Education
 • Mind/Body Dimensions in Health
 • Health Promotion for Children and Adolescents
 • School Health Programs and Policies
 • Social & Cultural Issues in Health Education
 • Dynamics of Teaching Health
 • Childhood Development
 • School and Society
 • Special Education or Equivalent
 • Youth Literacies: Literature, Culture and the Arts
 • Electives or Co-requisites
 • Dynamics of Substance Abuse
 • Multidimensional Aspects of Stress
 • Health And Nutrition
 • Youth and Violence
 • Special Topics in Health Education
 • Health Issues for Elementary School Educators
 • Grant Writing for Health Professionals
 • Aspects of Human Sexuality
 • Health Education Foundations and Strategies
 • Teaching Human Sexuality
 • Environmental Health
 • Mass Communication in Health
 • Health Advocacy and Community Organizing
 • Substance Abuse Prevention
 • Intervention Techniques For Health Educators
 • Independent Study
 • Additional Graduation Requirements - D A S A Training
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng