MA IN ENGLISH EDUCATION PROGRAM

Aldephi University
Cao học
Bậc học
Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chúng tôi tin rằng các giá trị và sự phát triển cá nhân nên được nuôi dưỡng cùng với kiến ​​thức và kỹ năng. Triết lý này được ban hành thông qua tính chất hợp tác của các lớp học, tập trung vào biểu hiện sáng tạo và khám phá nghệ thuật và cam kết của chúng tôi để tham gia vào cộng đồng.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Youth Literacies: Literature, Culture and the Arts
 • Foundations of Education
 • Adolescence
 • Exploring the Arts (choose one with advisor)
 • Inquiry and Expression Literacy Across The Curric: Humanities
 • The Adolescent Experience
 • Managing Inclusive Environments
 • Instruction and Assessment in English Education
 • Teaching Writing in the Sec Inclusive Classroom
 • Health Preparation for Teachers
 • Master’s Seminar in Adolescence Education
 • Student Teaching in Adolescent Education: Pre-Certification

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng