MA in Childhood Education

Aldephi University
Cao học
Bậc học
Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Giáo dục Trẻ em tại Đại học Adelphi, cam kết cho sự phát triển và phúc lợi của tất cả trẻ em, dành riêng cho giáo dục chuyên nghiệp và phát triển cá nhân của giáo viên tiểu học như những người ủng hộ trẻ em, sở hữu mục đích đạo đức và tầm nhìn. Chúng tôi nắm lấy lý tưởng làm việc với các chuyên gia giáo dục, sinh viên, đồng nghiệp với các tổ chức giáo dục của chúng tôi để nuôi dưỡng các cộng đồng trí tuệ, xã hội, giàu tính thẩm mỹ và giàu lòng trắc ẩn trong các trường đại học, trường học, thị trấn và thành phố của chúng tôi.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Childhood Development
 • School and Society
 • Paradigms of Knowing
 • Introduction to Special Education
 • Health Preparation for Teachers
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training
 • Child Literacies: Literature, Culture and the Arts
 • Approaches to Literacy in Childhood Education
 • Social St and Critical Lit in Childhood Ed
 • Math and Tech in Childhood Ed
 • Sci and Tech in Childhood Ed
 • Master’s Seminar: Inquiry in Teaching and Learning
 • Student Teaching in TESOL: Pre-Certification
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng