Hiển thị 93 Kết quả
Tìm kiếm: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
29,700 AUD

475,200,000 VND

Cao học
tháng 2 tháng 7
29,800 AUD

476,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7
29,800 AUD

476,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Bachelor of Business in International Hotel & Resorts Management

Blue Mountains International Hotel Management School

29,800 AUD

476,800,000 VND

Đại học
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 9
30,400 AUD

486,400,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7 tháng 11
31,360 AUD

501,760,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 5 tháng 9
31,550 AUD

504,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7
31,550 AUD

504,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7
Master of Tourism and Events

Flinders University

32,000 AUD

512,000,000 VND

Cao học
tháng 3
32,000 AUD

512,000,000 VND

Cao học
tháng 3
32,130 AUD

514,080,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 8
32,720 AUD

523,520,000 VND

Cao học
tháng 2 tháng 7 tháng 3 tháng 11
Graduate Diploma in Event Management

University of Technology Sydney (UTS)

33,070 AUD

529,120,000 VND

Cao học
tháng 3 tháng 7
34,000 AUD

544,000,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
34,000 AUD

544,000,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10