Hiển thị 93 Kết quả
Tìm kiếm: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
25,600 AUD

409,600,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7
25,600 AUD

409,600,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7
Bachelor of Culinary Management

Torrens University Sydney

26,000 AUD

416,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Bachelor of Tourism Management

Western Sydney University Parramatta

26,240 AUD

419,840,000 VND

Đại học
tháng 3 tháng 7
Associate Degree of Culinary Management

William Blue College of Hospitality Management Sydney

26,300 AUD

420,800,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Master of International Tourism and Hotel Management

Southern Cross University The Gold Coast

26,400 AUD

422,400,000 VND

Cao học
tháng 3 tháng 7 tháng 11
26,800 AUD

428,800,000 VND

Đại học
tháng 3 tháng 7 tháng 11
27,000 AUD

432,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
27,200 AUD

435,200,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
27,200 AUD

435,200,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
27,200 AUD

435,200,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
27,200 AUD

435,200,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
27,200 AUD

435,200,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
27,200 AUD

435,200,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
Master of Sustainable Tourism Management

Central Queensland University Cairns

27,210 AUD

435,360,000 VND

Cao học
tháng 3 tháng 7