English for Academic Purposes 3 (EAP 3)

Central Queensland University Brisbane
Tiếng Anh
Bậc học
Tháng
Thời lượng
2 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11
Kỳ nhập học (tháng)
$375
Học phí
2
Học xá

Được thành lập tại Rockhampton vào năm 1967,CQUniversity là trường đại học lớn nhất khu vực Úc, hiện có hơn 30.000 sinh viên trải rộng trên 24 cơ sở trên toàn nước Úc. CQ Úc là một trong những trường đại học đa dạng và năng động nhất của Úc, là trường đại học tiên phong trong giảng dạy trực tuyến và được xếp hạng trong số 600 trường đại học hàng đầu thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin khóa học:

Khóa học tương tác và linh hoạt. Tài nguyên bao gồm các văn bản học thuật, tạp chí, bài giảng và video, và bạn sẽ tham gia vào các hoạt động học thuật đích thực liên quan đến khóa học của bạn. Bạn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được mô hình hóa trên những người tìm thấy trong các khóa học đại học.

2. Cấu trúc khóa học: N/A

3.Kỳ nhập học: tháng 2,4,7,8,10,11 hàng năm

4. Học Phí: 375 AUD/tuần

5. Xếp hạng: N/A

Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

International Student Scholarship