Educational Theatre, Storytelling and the Arts (Non-Certification), M.A.

Aldephi University
Cao học
Bậc học
Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,375
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình cung cấp một chương trình giảng dạy mang tính trải nghiệm sâu sắc mang đến việc học sống động và giải quyết tiềm năng của nghệ thuật để giải quyết nhu cầu của tất cả người học. Chương trình mang đến cơ hội khám phá sự hợp tác trong cộng đồng nghệ thuật trong khuôn viên thịnh vượng của chúng tôi và trong khu vực đô thị lớn của New York cũng như cung cấp các hội thảo nghệ thuật liên ngành, tăng cường mùa hè và cơ hội học tập trực tuyến.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Youth Literacies: Literature, Culture and the Arts
 • Exploring the Role of Arts in Education
 • Artistic Development and Creative Growth
 • Exploring the Arts: Creative Dramatics, Pre-K-6
 • Exploring the Arts Series: Educational Theater, 7-12
 • Exploring the Arts: Creative Arts for All Learners
 • The Art of Teaching Shakespeare
 • Master’s Seminar in Educational Theatre
 • Student Teaching in Theater Education
 • Exploring The Arts Series: Creative Movement
 • Exploring the Arts: Creative Speech and Storytelling
 • Integrating the Arts in Curricula: The Waldorf Method
 • Children’s Play: A Source of Development and Learning

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng