Doctor of Philosophy in Educational Leadership and Policy Studies

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$920
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Các chương trình sau đại học về lãnh đạo giáo dục và nghiên cứu chính sách thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và trí tuệ của các học viên, giáo viên và học giả trong lĩnh vực này ở tất cả các cấp giáo dục. Khoa cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục trong quản lý giáo dục, nghiên cứu xã hội và văn hóa trong giáo dục, và giáo dục đại học, cũng như tiến sĩ giáo dục và tiến sĩ về lãnh đạo giáo dục và nghiên cứu chính sách với sự tập trung trong quản lý giáo dục, nghiên cứu xã hội và văn hóa trong giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu chính sách.

2. Cấu trúc khóa học:

 • District Leadership
 • American Educational Reform Movements: Past and Present
 • District Business Management
 • Educational Policy, Ethics and Law
 • Sociology of Educational Organizations
 • Supervision of Instruction
 • District Human Resource Management
 • Curriculum Supervision
 • Introduction to Statistical Analysis
 • Lab for Introduction to Statistical Analysis
 • Regression and ANOVA: General Linear Models
 • Qualitative Research Course
 • Statistical Methods or Measurement Course
 • Doctoral Dissertation

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭919.65/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Nằm trong top 200 thế giới về Giáo Dục.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng