Doctor of Philosophy

Federation University Australia Ballarat
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Kỳ nhập học (tháng)
$23,000
Học phí
3
Học xá
Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 ở Úc. Theo bảng xếp hạng Good Universities Guide 2020, trường đã đạt được xếp hạng năm sao cao nhất với 9 trên 14 ngành học quốc tế.Federation University Australia (FedUni) có cơ sở chính tại Victoria, Úc và các cơ sở khác tại MediaWiki, Horsham, Stawell, Churchill và Berwick.Trường cung cấp các khóa học và lộ trình học từ chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bằng cao cấp cho đến bằng đại học và sau đại học và nghiên cứu nâng cao.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Tiến sĩ Triết học này cho thấy các ứng cử viên làm việc với một Giám sát viên chính, được bổ nhiệm bởi Tiểu ban nghiên cứu cấp độ cao hơn, với sự chấp thuận của Trường.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Semester 1
 • PHD THESIS: EDUCATION F/T
 • PHD THESIS: EDUCATION P/T

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 hàng năm

  4. Học phí: $A 23,000/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng