Doctor of Education in Educational Leadership and Policy Studies

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$920
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học đào tạo các học viên giáo dục để hiểu và áp dụng kiến ​​thức tiên tiến nhất vào công việc của họ. Tất cả sinh viên tiến sĩ phải hoàn thành một chương trình cung cấp sự hiểu biết rộng về lãnh đạo và chính sách giáo dục cũng như sự tập trung trong quản lý giáo dục, giáo dục đại học, nghiên cứu xã hội và văn hóa trong giáo dục hoặc nghiên cứu chính sách.

2. Cấu trúc khóa học:

 • District Leadership
 • Research in Education Policy and Leadership
 • District Human Resource Management
 • Introduction to Qualitative Research
 • Sociology of Educational Organizations
 • Supervision of Instruction
 • Curriculum Supervision
 • Educational Policy and Politics
 • District Business Management
 • Educational Policy, Ethics and Law
 • American Educational Reform Movements: Past and Present
 • Quantitative Methods for Research in Educational Leadership and Policy Studies
 • Dissertation Seminar (Applied Statistics)

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭919.65/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Nằm trong top 200 thế giới về Giáo Dục.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng