Doctor of Clinical Dentistry

The University of Melbourne
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
1
Kỳ nhập học (tháng)
$68,224
Học phí
1
Học xá

Đại học Melbourne là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, Úc. Được thành lập vào năm 1853, trường là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Đại học Melbourne luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

 

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng bác sĩ của Nha khoa lâm sàng (DCD) tại Đại học Melbourne dành cho các nha sĩ nói chung muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa. Khóa học nhằm tạo điều kiện phát triển nâng cao các kỹ năng lâm sàng, học thuật và nghiên cứu cần thiết cho sinh viên để phát triển sự nghiệp trong thực hành chuyên ngành, học thuật hoặc nghiên cứu.
 

2. Cấu trúc khóa học:

+ Core:

 • Research Proposal
 • Minor Thesis 1
 • Minor Thesis 2

 • Endodontics
 • Endodontics 1
 • Endodontics 2
 • Endodontics 3

 • Oral Medicine
 • Oral Medicine 1
 • Oral Medicine 2
 • Oral Medicine 3

 • Orthodontics
 • Orthodontics 1
 • Orthodontics 2
 • Orthodontics 3

 • Paediatric Dentistry
 • Paediatric Dentistry 1
 • Paediatric Dentistry 2
 • Paediatric Dentistry 3

 • Periodontics
 • Periodontics 1
 • Periodontics 2
 • Periodontics 3

 • Prosthodontics
 • Prosthodontics 1
 • Prosthodontics 2
 • Prosthodontics 3

 • Special Needs Dentistry
 • Special Needs Dentistry 1
 • Special Needs Dentistry 2
 • Special Needs Dentistry 3


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 1 hàng năm

4. Học phí: $A 68,224/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 14 thế giới về lâm sàng, tiền lâm sàng và sức khỏe.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Bachelor of Commerce Global Scholarship
Science Graduate Scholarship (International)
Science Graduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne Graduate Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Foundation Scholarship