Doctor of Audiology

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,001
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 34 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Hơn 100 chương trình nghiên cứu quốc tế và nghiên cứu hợp tác có sẵn cho sinh viên và giảng viên KU học tập và trải nghiệm. Trường có quy mô rộng lớn với 28.500 sinh viên được tuyển sinh mỗi năm đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. 

Ngoài ra, KU là nơi ươm mầm của 7 giải thưởng danh giá Pulitzer trong lĩnh vực báo chí, 1 giải thưởng Nobel trong lĩnh vực kinh tế, 1 giải Nobel hòa bình và 4 phi hành gia cho NASA. KU có quan hệ hợp tác với hơn 10.000 công ty trong và ngoài nước, trong đó có rất nhiều tên tuổi lớn như Garmin, Coca Cola,  General Motors, Bayer, Cerner, Sprint, Amazon, Google, PwC.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng Tiến sĩ Thính học (Au.D.) nhằm tạo ra các nhà thính học chuyên nghiệp cho thực hành lâm sàng và được thiết kế để hoàn thành trong bốn năm bao gồm cả học kỳ mùa hè.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Diagnostic Audiology
 • Hearing Disorders
 • Psychoacoustics and Theories of Hearing
 • Hearing Conservation
 • Speech Perception
 • Pediatric Audiology
 • Vestibular Systems and Disorders
 • Hearing Aids I
 • Rehabilitative Audiology and Counseling
 • Hearing Aids II
 • Electro-Acoustics and Instrumentation
 • Cochlear Implants and Hearing Assistance Technologies
 • Central Auditory Processing
 • Tinnitus Management
 • Genetics and Hearing Loss
 • Anatomy and Physiology of the Hearing and Vestibular Mechanisms
 • Independent Study in Problems in Audiology
 • Auditory Evoked Potentials
 • Pharmacology for Audiology
 • Business Audiology
 • Grand Rounds in Audiology (taken years 1 & 2 for a total of 4 credits)
 • Investigation and Conference
 • Advanced Grand Rounds in Audiology (taken years 3 & 4 for a total of 4 credits)
 • Medical Imaging
 • Multicultural Considerations in Speech-Language-Hearing I
 • Multicultural Considerations in Speech-Language-Hearing II
 • Clinical Experiences
 • Interprofessional Education for Audiologists
 • Clinical Practice in Audiology (taken years 1 & 2, minimum of 4 credits)
 • Clinical Rotation (taken year 3, minimum of 5 credit hours)
 • Clinical Externship (taken year 4, minimum of 13 credits)
 • Other
 • Statistics determined in consultation with academic advisor
 • Electives determined in consultation with academic advisor
 • Foundations of Interprofessional Collaboration I: Introduction to Interprofessional Collaboration
 • Foundations of Interprofessional Collaboration II: Application Interprofessional Collaboration

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,000.95/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 263 thế giới về Khoa Học Đời Sống & Y Khoa.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng