Diploma of Early Childhood Education and Care

Charles Darwin University Darwin
Cao đẳng
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
0
Kỳ nhập học (tháng)
$16,667
Học phí
1
Học xá
Charles Darwin University (CDU) là một trong những trường Đại học trẻ nhất ở Úc với tốc độ phát triển ấn tượng. Trường cung cấp nhiều lựa chọn học tập đa dạng, từ các khóa đào tạo nghề đến các chương trình Đại học và sau Đại học.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học:

Trình độ chuyên môn này thể hiện vai trò của các nhà giáo dục mầm non, những người chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện chương trình giảng dạy trong các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non. Để làm thế, họ làm việc để thực hiện một khung học tập được phê duyệt theo các yêu cầu của Quy định quốc gia về Dịch vụ Giáo dục và Chăm sóc và Tiêu chuẩn Chất lượng Quốc gia.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Promote Aboriginal and/or Torres Strait Islander cultural safety
 • Develop cultural competence
 • Ensure the health and safety of children
 • Provide care for children
 • Promote and provide healthy food and drinks
 • Provide care for babies and toddlers
 • Develop positive and respectful relationships with children
 • Use an approved learning framework to guide practice
 • Establish and maintain a safe and healthy environment for children
 • Foster the holistic development and wellbeing of the child in early childhood
 • Nurture creativity in children
 • Facilitate compliance in an education and care service
 • Establish and implement plans for developing cooperative behaviour
 • Implement strategies for the inclusion of all children
 • Promote children’s agency
 • Analyse information to inform learning
 • Design and implement the curriculum to foster children’s learning and development
 • Embed sustainable practices in service operations
 • Work in partnership with families to provide appropriate education and care for children
 • Work legally and ethically
 • Identify and respond to children and young people at risk
 • Provide an emergency first aid response in an education and care setting
 • Maintain work health and safety
 • ELECTIVE UNITS OF COMPETENCY (Select 5)
 • Develop teams and individuals
 • Provide leadership across the organisation
 • Support the holistic development of children in early childhood
 • Provide experiences to support children's play and learning
 • Use information about children to inform practice
 • Meet community information needs
 • Lead the work team
 • Develop and implement policy
 • Reflect on and improve own professional practice

  3. Tháng có kỳ nhập học:N/A

  4. Học Phí: $A 16,667/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng