Bachelor of education (Primary)

Central Queensland University Bundaberge
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$24,000
Học phí
1
Học xá

Được thành lập tại Rockhampton vào năm 1967,CQUniversity là trường đại học lớn nhất khu vực Úc, hiện có hơn 30.000 sinh viên trải rộng trên 24 cơ sở trên toàn nước Úc. CQ Úc là một trong những trường đại học đa dạng và năng động nhất của Úc, là trường đại học tiên phong trong giảng dạy trực tuyến và được xếp hạng trong số 600 trường đại học hàng đầu thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Cử nhân Giáo dục (Tiểu học) là khóa học giáo dục ban đầu dành cho giáo viên thường được học trong khoảng thời gian bốn năm. Khóa học đủ điều kiện cho bạn đăng ký chuyên nghiệp được quản lý tại Queensland bởi Đại học Sư phạm Queensland. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ đủ điều kiện làm việc tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên khắp nước Úc.

2. Cấu trúc khóa học

 • Development and Learning through Life
 • Education as a Profession
 • Health and Physical Education
 • Multiliteracies
 • Communication in Educational Environments
 • Responding to Diversity and Inclusion
 • Curriculum Foundations and Decision-Making
 • Professional Practice 1 - Introduction to Teaching
 • Indigenous Studies and Learning
 • Design and Digital Technologies
 • Literacy and Numeracy for Teachers
 • Biological and Earth and Space Sciences
 • Sustainability through Active Citizenship
 • Teaching for Mathematical Proficiency
 • History Curriculum and Pedagogy
 • English - Teaching Language Use in Context
 • Professional Practice 2 (Primary) – Classroom Management
 • Service Learning - Contexts and Communities
 • The Arts
 • English - Teaching Reading
 • Assessment and Reporting
 • Professional Practice 3 (Primary/ECE) - Managing the Differentiated Classroom
 • Mathematics Curriculum
 • Chemical and Physical Sciences
 • Learning and Wellbeing in Middle School
 • Students with Special Needs
 • Geography
 • Teaching English Language Learners
 • STEM Education and Engagement
 • The Ethical Professional
 • Professional Practice 4 - Engaged Teaching and Learning
 • Professional Practice 5 - The Internship

3. Kỳ nhập học: Tháng 3,7 hàng năm

4. Học phí: 24,000 AUD/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""

Học bổng