Bachelor of Education (Primary and Secondary P-10)

Federation University Australia Ballarat
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
3
Kỳ nhập học (tháng)
$24,200
Học phí
2
Học xá
Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 ở Úc. Theo bảng xếp hạng Good Universities Guide 2020, trường đã đạt được xếp hạng năm sao cao nhất với 9 trên 14 ngành học quốc tế.Federation University Australia (FedUni) có cơ sở chính tại Victoria, Úc và các cơ sở khác tại MediaWiki, Horsham, Stawell, Churchill và Berwick.Trường cung cấp các khóa học và lộ trình học từ chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bằng cao cấp cho đến bằng đại học và sau đại học và nghiên cứu nâng cao.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng cấp này sẽ mang đến cho bạn cơ hội đủ điều kiện làm giáo viên tiểu học phổ thông và là chuyên gia trung học có thể dạy đến Lớp 10 trong bất kỳ hai lĩnh vực giảng dạy nào sau đây tại các trường trung học: Toán, Khoa học, Sức khỏe, Công nghệ Thông tin & Truyền thông , Tiếng Anh / Văn học và Lịch sử. Sự nghiệp tương lai của bạn sẽ thấy bạn là một thành viên quan trọng của cộng đồng trường học, nơi bạn sẽ làm việc với các học sinh đến năm 10, các giáo viên và phụ huynh. Bằng cấp bao gồm các nghiên cứu giáo dục, nghiên cứu chương trình giảng dạy, nghiên cứu kỷ luật và kinh nghiệm chuyên môn.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Year 1
 • Semester 1
 • LITERACY AND NUMERACY
 • TEACHING AND LEARNING WITH DIGITAL TECHNOLOGIES
 • LEARNING AND TEACHING
 • CURRICULUM THROUGH PLAY
 • Semester 2
 • LEARNING AND TEACHING MATHEMATICS A
 • CHILD AND ADOLESCENT DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS
 • HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM
 • Year 2
 • Semester 1
 • LITERACY, LANGUAGE AND LITERATURE A
 • TRANSITION TO THE PROFESSION 1
 • Semester 2
 • DIVERSITY AND INCLUSION: TEACHING STRATEGIES FOR DIVERSE LEARNERS
 • SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE 2
 • Year 3
 • Semester 1
 • ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER: LEARNING AND TEACHING
 • LEARNING AND TEACHING MATHEMATICS B
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE 3
 • Semester 2
 • CURRICULUM ASSESSMENT AND REPORTING
 • LITERACY, LANGUAGE AND LITERATURE B
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE 3
 • Year 4
 • Semester 1
 • HUMANITIES CURRICULUM (P-10)
 • TRANSITION TO THE PROFESSION 2
 • Semester 2
 • APPROACHES TO TEACHING IN THE ARTS
 • DIFFERENTIATING FOR LEARNING AND TEACHING
 • PATHWAY TO THE PROFESSION
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE 4
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE: FINAL

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 3 hàng năm

  4. Học phí: $A 24,200/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng