Bachelor of Education( Early Childhood)

Central Queensland University Bundaberge
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$24,000
Học phí
1
Học xá

Được thành lập tại Rockhampton vào năm 1967,CQUniversity là trường đại học lớn nhất khu vực Úc, hiện có hơn 30.000 sinh viên trải rộng trên 24 cơ sở trên toàn nước Úc. CQ Úc là một trong những trường đại học đa dạng và năng động nhất của Úc, là trường đại học tiên phong trong giảng dạy trực tuyến và được xếp hạng trong số 600 trường đại học hàng đầu thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Cử nhân Giáo dục (Mầm non) là khóa học giáo dục ban đầu dành cho giáo viên thường được học trong thời gian bốn năm. Khóa học này đủ điều kiện cho bạn đăng ký chuyên nghiệp được quản lý tại Queensland bởi Đại học Sư phạm Queensland. Bạn sẽ chứng minh bằng chứng đáp ứng các Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp dành cho Giáo viên Úc (Giai đoạn Hướng nghiệp Sau đại học) trong suốt quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ đủ điều kiện làm việc tại các trường Mầm non.

2. Cấu trúc khóa học

 • Health and Physical Education
 • Multiliteracies
 • Development and Learning through Life
 • Communication in Educational Environments
 • Responding to Diversity and Inclusion
 • Curriculum Foundations and Decision-Making
 • Professional Practice 1 - Introduction to Teaching
 • Indigenous Studies and Learning
 • Early Childhood Pedagogies
 • Design and Digital Technologies
 • Literacy and Numeracy for Teachers
 • Biological and Earth and Space Sciences
 • The Arts and Learning in the Early Years
 • Teaching for Mathematical Proficiency
 • History Curriculum and Pedagogy
 • English - Teaching Language Use in Context
 • Professional Practice 2 (ECE) – Kindergarten
 • The Arts
 • English - Teaching Reading
 • Assessment and Reporting
 • Professional Practice 3 (Primary/ECE) - Managing the Differentiated Classroom
 • Mathematics Curriculum
 • Chemical and Physical Sciences
 • Teaching Health and Sustainability in the Early Years
 • Policy and Research in Early Childhood
 • Geography
 • Teaching English Language Learners
 • Leadership, Advocacy and Management in Early Childhood
 • The Ethical Professional
 • Professional Practice 4 - Engaged Teaching and Learning
 • Professional Practice 5 - The Internship
 • Bachelor of Education (Early Childhood) Catholic Strand
 • Education as a Profession
 • Health and Physical Education
 • Multiliteracies
 • Development and Learning through Life
 • Responding to Diversity and Inclusion
 • Communication in Educational Environments
 • Professional Practice 1 - Introduction to Teaching
 • Curriculum Foundations and Decision-Making
 • Indigenous Studies and Learning
 • Early Childhood Pedagogies
 • Design and Digital Technologies
 • Biological and Earth and Space Sciences
 • The Arts and Learning in the Early Years
 • Literacy and Numeracy for Teachers
 • Teaching for Mathematical Proficiency
 • English - Teaching Language Use in Context
 • History Curriculum and Pedagogy
 • Professional Practice 2 (ECE) – Kindergarten
 • The Arts
 • English - Teaching Reading
 • Assessment and Reporting
 • Professional Practice 3 - The Catholic School Placement
 • Contemporary Meanings and Religious Texts
 • Policy and Research in Early Childhood
 • Mathematics Curriculum
 • Chemical and Physical Sciences
 • Geography
 • Teaching English Language Learners
 • Leadership, Advocacy and Management in Early Childhood
 • Professional Practice 4 - Engaged Teaching and Learning
 • Teaching Religious Education in a Catholic School
 • Internship - Engagement with Catholic School Communities

3. Kỳ nhập học: Tháng 3,7 hàng năm

4. Học phí: 24,000 AUD/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng