Bachelor of Development Studies

Australian National University (ANU)
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$44,604
Học phí
1
Học xá

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Sinh viên của khóa học sẽ có được sự hiểu biết liên ngành về lý thuyết và thực hành liên quan đến các quá trình phát triển ở Thế giới thứ ba, với nhấn mạnh đặt biết đến một hoặc hai trong bốn lĩnh vực: Trung Á và Trung Đông, Trung Quốc, Châu Đại Dương, Nam và Đông Nam Á, cùng với một nền tảng vững chắc trong một trong những ngành khoa học xã hội có liên quan.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 24 tín chỉ từ những khóa học giới thiệu
B. 18 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc
C. Ít nhất 24 tín chỉ từ những khóa học trong lĩnh vực Development Studies
D. Ít nhất 6 tín chỉ từ những khóa học nâng cao
E. Chọn 1
24 tín chỉ từ những khóa phụ
Hoặc:
24 tín chỉ từ thực tập
F. 48 tín chỉ từ những khóa tự chọn

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: $44,604 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 16

6. Học bổng: Có 75 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""""""

Học bổng

ANU Chancellor’s International Scholarship