Bachelor of Commerce / Bachelor of Laws

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
2 - 9
Kỳ nhập học (tháng)
$44,760
Học phí
2
Học xá
UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

Về khóa học này

1. Thông tin về khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ được xây dựng một sự hiểu biết thấu đáo về các quy trình, hệ thống và khung pháp lý làm nền tảng cho lĩnh vực thương mại. Ở chuyên ngành Thương mại, bạn có thể chọn các khóa học phù hợp với sở thích và tham vọng nghề nghiệp của mình, với các nghiên cứu chuyên ngành về kế toán, kinh tế kinh doanh, chiến lược kinh doanh và quản lý kinh tế, hệ thống thông tin, kinh doanh quốc tế, quản lý, tiếp thị, bất động sản và thuế. Chuyên ngành Luật nhằm mục đích phát triển sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng phân tích xuất sắc, năng lực nghiên cứu học thuật, kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản hiệu quả, và cam kết phát triển cá nhân và nghề nghiệp, thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội.
 

2. Cấu trúc khóa học

A. Business Majors
B. Business Core Courses
- Accounting and Financial Management
- Microeconomics
- Business and Economic Statistics
- Managing Organisations and People
C. Core Courses
D. Flexible Core Courses
E. Law Electives
F. Law Theory Prescribed Electives
G. Business Free Electives
H. Maximum Level 1 UOC
I. Minimum Faculty UOC
J. TABL Course Restrictions
K. LEVEL 2 AND 3 MATURITY REQUIREMENTS
L. Nura Gili Pre-Law Program
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,9 hàng năm

4. Học phí: $A 44,760/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: 14


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Australia’s Global University Award
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Business School International Scholarship