ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại Mỹ   /  WIDENER UNIVERSITY

WIDENER UNIVERSITY

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1821
 • Xếp hng và đim mnh ca trường:
  • Đng th 187 Xếp hng toàn quc  (US News and World Report 2016)
  • Đng th 64 ngành Qun lí y tế ti Hoa Kì
  • Chương trình Qun lý Khách sn nm trong top 20 (Journal of Hospitality và Tourism Education)
  • Khoa Qun trKinh doanh ca Đi hc Windener đưc xếp hng 1 trong nhng trưng kinh doanh hàng đu trên toàn thế gii do Tchc AACSB – Hip hi Thúc đy Trưng Kinh doanh công đánh giá
  • Sinh viên đưc tham gia vào các khóa thc tp ti liên quan cùng vi các ngành hc thơn 1000 công ty, tchc hàng năm nhm đt đưc kinh nghim thc tin sau khi tt nghip ti Windener.
  • 95% sinh viên sau khi tt nghip Widener đu có vic làm hoc tiếp tc nghiên cu sau đi hc.
 • V trí đa lý: Thành ph Chester, Pennsylvania
 • Thông tin khuon viên trường: cách Trung tâm thành phPhiladelphia 20 phút, cách New York và Washington DC ch2h lái xe
 • ưc hc tp “trái tim” bĐông ca nưc M– trung tâm văn hóa, lch s, ththao.

2. Chương trình đào to chính 

Các chương trìnhĐi hc: http://www.widener.edu/academics/undergraduate/majors.aspx

Các chương trình sau Đi hc: http://www.widener.edu/academics/graduate/default.aspx

International Year 1 (Cnhân quc tế năm 1 )là chương trình kết hp ca các môn hc chính khoá có tính tín chvà lp nâng cao tiếng Anh, giúp sinh viên chuyn tiếp thành công và ddàng lên năm th2. Khóa hc có 3 kì nhp hc tương ng vi 4,3 ,2 hoc 1 kì hc, phthuc vào trình đtiếng Anh đu vào ca sinh viên quc tế. Khóa hc này tương đương vi năm nht đi hc, tuy nhiên sinh viên quc tế đưc htrvkĩ năng hc và tiếng Anh đgiúp hòa nhp vi tc đca sinh viên bn x. Sau khi kết thúc khóa hc, sinh viên svào năm 2 Đi hc.

Pre-Master (DbThc sĩ): Đây là khóa hc đưc thiết kế đhtrsinh viên chưa đđiu kin đu vào vtiếng anh hoc chưa có GMAT. Sau khi hoàn thành chương trình dbThc s, sinh viên scó đươc 6 tín chvà có thbt đu hc khóa hc Thc s.

3. Chi phí tham kho
– H
c phí

 • Cnhân quc tế năm 1: $14,200 – $44,100 (tùy slưng kì hc)
 • DbThc s: $12,980 – $29,150 (tùy slưng kì hc)
 • Đi hc: $40,418/năm
 • Thc s: $17,712 – $20,124 (tùy ngành hc)

– Chi phí khác:

 • Ăn : $6,740 – $26,960 (tùy slưng kì hc)
 • Bo him (12 tháng): $1,485
 • Phí công ngh: $175 – $1,072 (tùy slưng kì hc)
 • Phí hot đng sinh viên: $25 – $600 (tùy slưng kì hc)

4. Thông tin các trưng liên kết

www.isc.widener.edu

www.widener.edu

5. Thông tin khác:

Hc bng áp dng cho Cnhân quc tế năm 1 và DbThc sĩ: $2,500

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon