ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  New South Wales   /  SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp 1994, là trường công lp uy tín hàng đu ti Úc
 • S sinh viên hin ti 15000 sinh viên đến t hơn 60 quc gia trên thế gii
 • V trí đa lý: Đi hc Southern Cross có 5 cơ s khác nhau ti Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour, Sydney và Melbourne.
 • Xếp hng:
 • Times Higher Education World University Rankings 2015 – 2016: Top 400 trường Đi hc tt nht thế gii
 • Xết hng nht v cht lượng h tr sinh viên quc tế ti Úc (theo International Student Barometer 2015)
 • Nhn s đánh giá cao nht trong vic nghiên cu theo báo cáo “Nghiên cu Xut Sc ti Úc” (Excellent in Research for Australia  national report)
 • Thông tin campus:
 • Gold Coast Campus: Gold Coast là thành ph ln th 6 ti Úc. Gold Coast campus đào to các chuyên ngành: Ngh thut, Điu dưỡng, H sinh, Lao đng tr liu, Khoa hc Xã hi và Phúc li Xã hi, Kinh doanh, Giáo dc mm non, Công ngh thông tin, Lut và Du lch.
 • Lismore Campus: Lismore campus nm ti khu vc Northern Rivers, NSW – ch cách 3 tiếng lái xe ti thành ph Brisbane. Campus đào to ch yếu cho bc c nhân vi các chuyên ngành v: Ngh thut, Lut, Kĩ sư, Kinh doanh, Truyn thông, Th thao, Điu dưỡng, Sc khe, Khoa hc Lâm sàng, Giáo dc Trung hc, Âm nhc,…
 • Coffs Harbour Campus: Khuôn viên Coffs Harbour bao quanh bi cây xanh và nm gn ngay đường b bin dài. Campus đào to các chuyên ngành chính gm: Kinh doanh, Qun lý s kin/hi ngh, Qun tr du lch – khách sn, tâm lý hc, điu dưỡng và h sinh, th thao và đào to.
 • Melbourne Campus: Melbourne Campus nm ngay ti trung tâm thành ph Melbourne. V trí ca Melbourne campus vô cùng thun tin vi các bn hc sinh – gn trm tàu đin và ch đi b vài phút ti trung tâm thương mi, mua sm. Campus chuyên đào to v các ngành Kinh doanh, Qun tr, Kế toán và Công ngh thông tin
 • Sydney Campus: Sydney Campus nm ti trung tâm Sydney, ch cách Sydney Harbour và Circular Quay vài phút đi b; nơi sinh viên có th tri nghim cuc sng đô th sôi đng, đy màu sc. Các chuyên ngành đào to nơi đây tương t vi Melbourne Campus.

2. Chương trình đào to

 • Lut
 • Kinh doanh
 • Công ngh thông tin
 • Du lch và qun lý nhà hàng khách sn
 • Khoa hc xã hi và nhân văn
 • Ngh thut biu din và sáng to
 • K thut khoa hc và môi trường
 • Sc khe
 • Điu dưỡng
 • Th thao
 • Tâm lý hc
 • Tiếng Anh

3. Yêu cu đu vào

 • Cao đng:
 • Tt nghip THPT vi hc lc khá
 • Trình đ ngoi ng IELTS 5.5 (không kĩ năng nào dưới 5.0)
 • Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • C nhân:
 • Tt nghip THPT vi hc lc khá
 • Trình đ ngoi ng IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)
 • Chuyên ngành Ngh thut ng dng (Visual Arts) cn np thêm bn mu th hin năng lc (portfolio)
 • Chuyên ngành Qung tr Khách sn (Business in Hotel Management) cn phng vn vi trường.
 • Các chuyên ngành liên quan ti Sc khe (Điu dưỡng, H sinh,…) cn IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 7.0)
 • Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Sau đi hc:
 • Tt nghip Đi hc ti Vit Nam vi hc lc khá
 • Trình đ ngoi ng IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)
 • Khóa Thc sĩ Kế toán Chuyên nghip (Professional Accounting), MBA và Thc sĩ Qun tr Du lch – Khách sn Quc tế (International Tourism & Hotel Management) cn IELTS 6.5
 • Mt s chương trình hc đòi hi kinh nghim làm vic
 • Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình:
 • Bc đi hc: AUD 19880/năm
 • Bc sau đi hc: AUD 22430/năm
 • Chi phí:
 • Chi phí sinh hot: AUD 18610/năm
 • Chi phí Ký túc xá: AUD 7280/năm

5. Thông tin các trường liên kết:

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon