WSU College Sunshine Coast Region

Trường cao đẳng của Western Sydney University cung cấp một loạt các chương trình Văn bằng và Nghiên cứu Đại học để giúp bạn đạt được ước mơ giáo dục đại học và nghề nghiệp. Với nhiều khóa học chuyển tiếp được, quy mô lớp học nhỏ và môi trường học tập được hỗ trợ nhiệt tình.

0
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

- Chương trình văn bằng mở rộng 16 tháng cho phép sinh viên hoàn thành những tín chỉ của năm nhất đại học, điều này sẽ giúp phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công ở trường đại học.

- Sinh viên trường đạt được mức độ hài lòng của doanh nghiệp cao nhất New South Wales

- Trường đảm bảo đầu vào đại học Western Sydney, thuộc top 2% trường đại học tốt nhất thế giới

Khóa học

Giáo dục ( 0 )
Luật ( 0 )
Kinh doanh ( 0 )
Y dược ( 0 )
Thiết kế và kiến trúc ( 0 )
Khoa học ứng dụng ( 0 )
Quản trị Nhà hàng - Khách sạn ( 0 )
Dinh dưỡng ( 0 )