University of Massachusetts Lowell

Đại học Massachusetts Lowell được thành lập năm 1975; cơ sở trở thành một phần của hệ thống đại học Massachusetts năm 1991, tọa lạc tại Lowell, Massachusetts. Trường có tổng cộng 11,635 sinh viên theo học. Umass Lowell bao gồm 3 khu vực – Bắc, Nam, Đông – nằm phía tây bắc Boston. Các trường, cao đẳng hệ cử nhân & cao học trực thuộc: khoa học & nghệ thuật, giáo dục, kỹ thuật, môi trường & y tế, quản lý. Chương trình hệ sau đại học được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh, công nghệ sinh học, khoa học hàng hải, công nghệ. Đây cũng là một trong số rất ít trường đại học ở Mỹ cung cấp bằng đại học về khí tượng, công nghệ ghi âm, kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật nhựa. Các khóa học này được cung cấp dưới sự bảo trợ của sáu trường và cao đẳng: the College of Fine Arts, Humanities and Social Sciences, College of Health Sciences, College of Sciences, the Francis College of Engineering, the Graduate School of Education, and the Manning School of Business.
501
Xếp hạng
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

- Đại học Massachusetts Lowell được U.S News World xếp hạng trong số 200 trường đại học nghiên cứu hàng đầu. - Là trường đại học cung cấp đầy đủ các chuyên ngành đại học cũng như bằng thạc sĩ và tiến sĩ và được xếp hạng 155 ở Đông Bắc bởi Forbes America America Top Top College (2017). - Được xếp hạng trong số 80 trường đại học công lập hàng đầu tại Hoa Kỳ theo US News & World Report 2018.

Khóa học

Giáo dục ( 0 )
Luật ( 0 )
Kỹ thuật ( 0 )
Công nghệ thông tin ( 0 )
Y dược ( 0 )
Nông nghiệp ( 0 )
Truyền thông ( 0 )
Khoa học ứng dụng ( 0 )