Newcastle International College

NIC là một cơ hội để học viên có thể lấy bằng tại Đại học Newcastle. Chương trình Dự bị của NIC gồm gần 100 bằng đại học từ các ngành nghề khác nhau. Các chương trình Cao đẳng của NIC tương đương với năm đầu tiên của chương trình Đại học và sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng vào năm thứ 2 của bằng cử nhân.

0
Xếp hạng
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

- Con đường nhanh nhất để vào đại học Newcastle

- Hoàn thành bằng cử nhân trong 2 năm 8 tháng

- Học tập tại khuôn viên trường đại học Newcastle

- Nhiều lựa chọn nghề nghiệp và tỷ lệ việc làm sau đại học rất cao.

Khóa học

Kinh doanh ( 0 )
Kỹ thuật ( 0 )
Công nghệ thông tin ( 0 )
Y dược ( 0 )
Truyền thông ( 0 )