La Trobe College Sydney

Trường cao đẳng La Trobe thuộc sở hữu của đại học La Trobe, một trong top 50 trường đại học thế giới. Khi học tại trường, sinh viên sẽ có cơ hội học chuyển tiếp tại trường đại học La Trobe. Các chương trình chuyển tiếp của trường bao gồm một loạt các khóa học và văn bằng chuyên ngành tại Đại học La Trobe.

0
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

- Đảm bảo đầu ra Cơ hội học tại đại học La Trobe Trải nghiệm cuộc sống đại học Đảm bảo chất lượng đào tạo

- Sinh viên trong nước và quốc tế hoàn thành chương trình cao đẳng (trong 8 hoặc 12 tháng)
có thể vào học năm thứ hai của khóa học đã chọn tại trường đại học La Trobe

 

Khóa học

Giáo dục ( 0 )
Kinh doanh ( 0 )
Kỹ thuật ( 0 )
Công nghệ thông tin ( 0 )
Nông nghiệp ( 0 )