Federation University Australia Casey

Federation University Australia (FedUni) có cơ sở chính tại Victoria, Úc và các cơ sở khác tại MediaWiki, Horsham, Stawell, Churchill và Berwick. Ngoài ra, trường còn có Technology Park lớn nhất trong các trường đại học ở Úc, cho phép sinh viên tiếp cận và trải nghiệm trong các tổ chức toàn cầu

0
Xếp hạng
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

- Sinh viên tốt nghiệp được đánh giá tốt nhất tại Úc về khả năng tuyển dụng, kỹ thuật và kỹ năng thích ứng - Top 1 tại Victoria về việc làm, mức lương khởi điểm trung bình, khả năng hỗ trợ sinh viên và quy mô giảng dạy (QILT) - Các cơ sở và thiết bị giảng dạy đáp ứng được các tiêu chuẩn cao

Khóa học

Giáo dục ( 0 )
Kỹ thuật ( 0 )
Công nghệ thông tin ( 0 )
Y dược ( 0 )
Thiết kế và kiến trúc ( 0 )
Khoa học ứng dụng ( 2 )