Arkansas State University

Được thành lập vào năm 1909, A-State vượt qua những đối thủ khi tiếp tục là trường đại học kết hợp nghiên cứu tầm cỡ thế giới với truyền thống giảng dạy thân thiện được hơn 14.000 sinh viên lựa chọn.Là trường đại học lớn thứ hai ở Arkansas, Arkansas State là một tổ chức quốc gia cấp tiến sĩ với hơn 150 cấp độ học tập, bao gồm một chương trình trực tuyến mạnh mẽ và đa dạng sinh viên từ khắp quốc gia và thế giới.
0
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

_Top 381 trường đại học quốc gia (U.S. News & World Report, 2020) _Top 76 chất lượng giảng dạy quốc gia _Top 110 Engineering _Bằng cấp công nhận quốc tế

Khóa học

Giáo dục ( 0 )
Luật ( 0 )
Kỹ thuật ( 0 )
Y dược ( 0 )
Truyền thông ( 0 )
Khoa học ứng dụng ( 0 )