ACT Government Schools

ACT Government Schools là một trong những hệ thống giáo dục chính phủ tốt nhất trong cả nước, sinh viên trường chính phủ luôn được đánh giá là người có trình độ giáo dục tốt nhất ở Úc. Một nền giáo dục quốc tế ở Canberra khiến sinh viên khác biệt so với các đồng nghiệp của họ và cung cấp nhiều con đường dẫn đến thành công.

0
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục của bang ACT:

1. Alfred Deakin High School

2. Belconnen High School

3. Calwell High School

4. Campbell High School

5. Canberra High School

6. Kingsford Smith School 7-10

7. Lanyon High School

8. Lyneham High School

9. Melrose High School

10. Mount Stromlo High School 

Để xem thông tin chi tiết các trường, vui lòng truy cập: https://www.education.act.gov.au/public-school-life/international_students

Khóa học