ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại Mỹ   /  ROOSEVELT UNIVERSITY

ROOSEVELT UNIVERSITY

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1945
 • Xếp hng và đim mnh ca trường:
  • Đng th  #112 Top Các trường đi hc khu vc Trung Tây Hoa Kì (US News and World Report, 2016)
  • Đng th #164 Top Chương trình Thc sĩ Tâm lý hc lâm sàng tt nht  Hoa Kì (US News and World Report, 2016)
 • V trí đa lý: Thành ph Chicago, bang Illinois
 • Thông tin khuôn viên trường: Trường có campus chính Chicago và campus còn li ngoi ô Schaumburg
 • Sĩ s lp hc nh vi đ tương tác gia ging viên và sinh viên cao, Chicago là thành ph năng đng top 3 nước M vi rt nhiu cơ hi thc tp và mng lưới vic làm, không yêu cu SAT hay GMAT/GRE

2. Chương trình đào to chính

Các ngành hc Đi hc và sau Đi hc do Roosevelt Univeristy đào to: https://www.roosevelt.edu/Catalog/Programs.aspx

International Year 1 (Cnhân quc tế năm 1) là chương trình kết hp ca các môn hc chính khoá có tính tín chvà lp nâng cao tiếng Anh, giúp sinh viên chuyn tiếp thành công và ddàng lên năm th2. Khóa hc có 3 kì nhp hc tháng 1, tháng 5 và tháng 8 tương ng vi 4,3 hoc 2 kì hc, phthuc vào trình đtiếng Anh đu vào ca sinh viên quc tế. Khóa hc này tương đương vi năm nht đi hc, tuy nhiên sinh viên quc tế đưc htrvkĩ năng hc và tiếng Anh đgiúp hòa nhp vi tc đca sinh viên bn x. Sau khi kết thúc khóa hc, sinh viên svào năm 2 Đi hc.

Pre-Master (DbThc sĩ): Đây là khóa hc đưc thiết kế đhtrsinh viên chưa đđiu kin đu vào vtiếng anh hoc không có GMAT. Sau khi hoàn thành chương trình dbThc s, các sinh viên quc tế có thbt đu hc khóa hc Thc s

3. Yêu cu đu vào

Cnhân quc tế năm 1:  GPA 2.5 /4
T
i thiu IELTS 4.5 hoc TOEFL iBT 45, mc cao hơn tùy chương trình.

DbThc s : GPA 2.75 /4
IELTS 5.5 ho
c TOEFL iBT 60

Đi hc (Direct admissions): GPA 2.5/4
TOEFL iBT 80 ho
c IELTS 6.5 (viết ti thiu 6.0)

Sau Đi hc (Direct admissions): GPA  3.0/4.0

TOEFL iBT 80 hoc IELTS 6.5 (viết ti thiu 6.0)

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí:

Cnhân quc tế năm 1: $28,120 –  $43,820 (tùy slưng kì hc)

DbThc s: $12,900 –  $21,300 (tùy slưng kì hc)

Đi hc: $28,665     

Sau Đi hc: $17,639 $29,810 (tùy ngành hc)

 • Chi phí khác:

Ăn : $9,227 $18,456 (tùy slưng kì hc)

Bo him: $2,803

Phí hot đng sinh viên: $25

Phí qun lý sinh viên: $150 $500(tùy slưng kì hc)

5. Thông tin các trưng liên kết

www.roosevelt.edu

http://isc.roosevelt.edu/

6. Thông tin khác:

Hc bng cho chương trình Cnhân quc tế năm 1 và DbThc sĩ:  $2500

Hc bng năm 2 Đi hc dành cho sinh viên hoàn tt chương trình Cnhân Đi hc năm 1  : $3,500 (mi hc sinh hoàn thành khóa DbĐi hc vi GPA t2.0 trlên đu đưc trao hc bng này)

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon