ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại Mỹ   /  MERRIMACK COLLEGE

MERRIMACK COLLEGE

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1947
 • Xếp hng và đim mnh ca trường
  • Trường Đi hc khu vc đng th  #9 trong các trường đi hc tt nht Hoa Kì (US News and World Report, 2016)
  • Trường Đi hc tt nht vùng Đông Bc(Princeton Review)
  • Đưc công nhn bi Hip hi các trưng Đi hc New England
 • V trí: Phía bc th trn Andover, Massachusetts
 • Thông tin khuôn viên trường:  Andover, cách Boston 25 phút lái xe, cách New York 4h lái xe.
 • Không yêu cu GMAT hay GRE
 • Chp nhn sinh viên h Đi hc 3 năm vào chương trình D b Thc s và được hưởng ti đa 8 tín ch
 • 98% các sinh viên có công vic trong vòng 9 tháng sau khi tt nghip …

2. Chương trình đào to:

DbThc sĩ: Khóa hc 1 năm đưc thiết kế cho sinh viên quc tế chun bkiến thc chuyên ngành và các kĩ năng hc tp và nâng cao khnăng tiếng anh trưc khi tham gia khóa hc Thc sĩ chính thc taMerrimack bao gm các ngành: Qun lý, Kế toán, Ksư Cơ khí, Ksư Xây dng:  http://isc.merrimack.edu/pre-master’s-programs

3. Yêu cu đu vào

DbThc sĩ: Ti thiu IELTS 5.0, TOEFL 55, Password Test 5.0 (các chương trình khác cao hơn tùy slưng hc kì

4. Chi phí tham kho
– H
c phí
D
bThc s: $14,070 – $31,400 (tùy slưng hc kì)
Chi phí khác:

 • Ăn : $5,820 – $17,460 (tùy slưng kì hc)
 • Bo him : $599 – $2,219(tùy slưng kì hc)
 • Phí khác: $850 – $2,550 (tùy slưng kì hc)

5. Thông tin các trưng liên kết

6. Thông tin khác:

Hc bng cho DbThc Sĩ: $1,000 hay $2,500

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon