ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

Tuần lễ tư vấn cùng đại diện trường TAFE Queensland

  /  
Loading Events
  • This event has passed.
29 Th10

Tuần lễ tư vấn cùng đại diện trường TAFE Queensland

Tháng Mười 29, 2018 -8:00 sáng - Tháng Mười Một 4, 2018 -5:00 chiều

Event Details

Date: Tháng Mười 29, 2018 -8:00 sáng - Tháng Mười Một 4, 2018 -5:00 chiều
Time: 8:00 sáng - 5:00 chiều
Venue: Văn phòng ATS HCM
Address: Tầng M, ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
Organizer Name: Tư vấn du học ATS
Phone: 028 9333 266