WELCOME TO PERTH

Thành phố lớn thứ tư nước Úc

Top 10 Thành phố đáng sống nhất thế giới

Chi phí sống thấp hơn Sydney & Melbourne

Được cộng thêm 1 năm vào visa làm việc sau tốt nghiệp

Được cộng 5 điểm khi nộp PR

Chỉ cách Việt Nam 1 múi giờ

PARTICIPATING PARTNERS

TẠI SAO NÊN THAM DỰ HỘI THẢO DU HỌC PERTH?