Thành lập năm 1853, Đại học lâu đời thứ 2 nước Úc sở hữu một trong những campus cổ kính đẹp nhất nước Úc và trên thế giới