ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

  • Thời gian dự định du học *

  • Chọn văn phòng ATS gần nhất:*

  • Bạn biết Sự Kiện này qua *

HỎI THẲNG ĐÁP THẬT - KINH NGHIỆM DU HỌC ÚC

UYÊN NHI

Bachelor of Teaching/ Bachelor of Science

Professional placement at Adelaide High school & UOA Tutor

VĨNH PHÚC

Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

Project Management Intern

MINH UYÊN

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)

30% scholarship awardee