Aldephi University

Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.
0
Ranking
Yes
Dormitory

Top reasons to study here

_Trường cao đẳng tốt nhất toàn quốc ( U.S. News & World Report, 2020) _Top 208 (Top U.S. College, Wall Street Journal/Times Higher Education,2020) _No. 11 (Business Insider‘s 50 Most Underrated Colleges in America)

Courses

Education ( 35 )
Law ( 0 )
Engineering ( 0 )
Medicine / Health ( 23 )
Agriculture ( 0 )
Media & Communication ( 0 )
Design & Architecture ( 0 )
Applied Science ( 24 )