Thạc sĩ Khoa học Xã hội về Giáo dục Thể chất

Aldephi University
Master
Grade
24 months
Duration
1 - 5 - 8
Intake (month)
$1,375
Tuition Fee (Annual)
1
Campus
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Giáo dục thể chất chuẩn bị cho học sinh dạy môn giáo dục thể chất trong trường học. Chương trình thạc sĩ nghệ thuật trong giáo dục thể chất sau đại học (GATE) là chương trình tiền dịch vụ hoặc tại chức, cung cấp một sự thay thế cho cả chứng chỉ ban đầu và chuyên nghiệp.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Kinesiology
 • Physiology of Exercise (Lecture and Lab)
 • Methodological Foundations of Phys Activity
 • Scientific Foundations of Phys Activity
 • Professional Seminar
 • Technology of Health and Physical Education
 • Hth Related Fitness Ed
 • Social Foundations of Physical Education
 • Movement Experience for Elementary School
 • Research & Design of Experiments
 • Curriculum Analysis
 • Motor Learning
 • Teaching Analysis
 • Physical Education for the Exceptional Child
 • Internship
 • Education Foundations
 • Curriculum and Methods in Physical Education
 • Childhood Development
 • School and Society
 • Student Teaching: Phys Ed
 • Literacy for Physical and Health Educators
 • + Aditional Requirements for Program/Completion State Certification
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship