Thạc sĩ Khoa học Xã hội về Giáo dục Thể chất (Không có chứng nhận)

Aldephi University
Master
Grade
24 months
Duration
1 - 5 - 8
Intake (month)
$1,375
Tuition Fee (Annual)
1
Campus
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Bộ cung cấp một chương trình cung cấp nghiên cứu nâng cao cho giáo viên và các chuyên gia hoạt động thể chất khác liên quan đến sự nghiệp trong giáo dục thể chất, thể thao và hoạt động thể chất dẫn đến bằng thạc sĩ về Giáo dục thể chất. Chương trình được thiết kế riêng rút ra từ các khóa học về Sức khỏe, Giáo dục thể chất, Khoa học thể dục, Quản lý thể thao, các môn tự chọn khác hoặc sinh viên có thể chọn Chuyên ngành tùy chọn.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Research & Design of Experiments
 • Teaching Personal and Social Responsibility Through Sport
 • Internship
 • Physical Education for Individuals with Sensory Impairments
 • Physical Education for Developmental & Learning Disabilities
 • Physical Education for the Exceptional Child
 • Evaluation of Special Populations
 • Physical Education for Physically Disabled Individuals
 • Motor Development and Developmental Delays
 • Independent Study
 • Fieldwork in Adapted Physical Education
 • Introduction to Special Education
 • Managing Inclusive Environments
 • Intro to Autism Spectrum Disorders
 • Foundations, Families,Cultures and Learning
 • Team Collaboration
 • American Sign Language I
 • American Sign Language II
 • + Specialization Core Courses
 • Youth Development Through Sport and Physical Activity
 • Organization & Administration Of Youth Sport Programs
 • Funding & Evaluation Of Sport-Based Youth Delevopment

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship