Thạc sĩ Khoa học Xã hội (M.A.) về Giáo dục mầm non: Pre-Certification

Aldephi University
Master
Grade
months
Duration
1 - 8
Intake (month)
$1,375
Tuition Fee (Annual)
1
Campus
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Giáo dục Mầm non cam kết cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em từ sơ sinh đến tám tuổi, và định hình các giáo viên hiểu được những ảnh hưởng của những trải nghiệm ban đầu đối với sự phát triển và học tập sau này.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Children’s Literature
 • Facing History: Roots of Early Childhood Education & Foundations for Practice
 • Childhood Development
 • Introduction to Special Education
 • Children’s Play: A Source of Development and Learning
 • Approaches to Literacy in Childhood Education
 • Development of Mathematical Thinking in Young Children
 • Health Preparation for Teachers
 • Assessment,Observation and Documentation in Early Childhood Settings
 • Integrated Content for Early Childhood Education
 • Special Topics
 • Speech and Language Development
 • The English Language Learner Student
 • The Gifted Child
 • Block Building
 • Sensory Learning
 • Student Teaching in Early Childhood Settings
 • Student Teaching I & II in EC Settings for Uncertified Early Childhood Teachers
 • Student Teaching I & II in EC Settings for Uncertified Early Childhood Teachers
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship

  ATS Counseling Team

  At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.