Thạc sĩ Quản lý Thể dục Thể thao

Aldephi University
Master
Grade
12 months
Duration
1 - 5 - 8
Intake (month)
$1,375
Tuition Fee (Annual)
1
Campus
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Các khóa học nâng cao kinh nghiệm học tập bằng cách giới thiệu cho các cá nhân một loạt các chiến lược, vấn đề và kiến ​​thức của người tập thể thao đương đại. Với kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành thể thao, khoa có thể cung cấp cho sinh viên quan điểm bổ sung về kiến ​​thức trực tiếp.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Intro To Sports Management
 • Research in Sport Management
 • + Sport Management Core
 • Technology in Sport Management
 • Sport Management Personnel and Program Evaluations
 • Contemporary Issues in Sport Management
 • Sport Marketing
 • - Electives can be in the following specializations
 • + Collegiate Athletic Administration Specialization
 • Intramural and Recreation Management
 • Sport Facility and Event Management
 • Sport Communication and Media Relations
 • Introduction To Sports Law
 • Athletic Administration
 • + Sport Marketing Specialization
 • Sport Promotion and Sales Management
 • Public Relations in Sport
 • Sport Licensing and Merchandising
 • Sport Alliances and Sponsorships
 • Analysis of Sport Branding Strategies
 • + Sport-Based Youth Development Specialization
 • Youth Development Through Sport and Physical Activity
 • Organization & Administration Of Youth Sport Programs
 • Organization & Administration Of Youth Sport Programs
 • Internship or PED 791 Independent Study

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship

  ATS Counseling Team

  At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.