Thạc sĩ Khoa học Xã hội (M.A.) về Giáo dục mầm non: Tại chức

Aldephi University
Master
Grade
months
Duration
1 - 8
Intake (month)
$1,375
Tuition Fee (Annual)
1
Campus
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình dành riêng cho giáo dục chuyên nghiệp và phát triển cá nhân của các chuyên gia giáo dục mầm non, những người sẽ sử dụng mục đích đạo đức và tầm nhìn của họ để biện hộ cho trẻ em. Trong việc hướng dẫn trẻ nhỏ học tập và phát triển, các chuyên gia giáo dục mầm non phải tương tác nhạy cảm với sự đa dạng của dân số: trẻ nhỏ, cha mẹ, người giám hộ, bán chuyên gia, tổ chức cộng đồng và những người khác có hành động ảnh hưởng đến trẻ em.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Children’s Literature
 • Facing History: Roots of Early Childhood Education & Foundations for Practice
 • Childhood Development
 • Introduction to Special Education
 • Children’s Play: A Source of Development and Learning
 • Approaches to Literacy in Childhood Education
 • Development of Mathematical Thinking in Young Children
 • Sci and Tech in Early Childhood
 • Artistic and Creative Expression in Young Children
 • Health Preparation for Teachers
 • Assessment,Observation and Documentation in Early Childhood Settings
 • Field Experience and Classroom Management in Early Childhood Settings for Certified Teachers
 • Speech and Language Development
 • The English Language Learner Student
 • The Gifted Child
 • Block Building
 • Sensory Learning
 • Special Topics
 • Practicum in Early Childhood Settings for Teachers Certified in Other Areas/li>
 • Dignity for all Students Act ( D A S A ) Training

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,375 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship