FAQS

All Questions

Why should I choose ATS?

Avenue to Success (ATS) là đại diện tuyển sinh chính thức cho hàng trăm trường và tổ chức giáo dục ở mọi cấp độ tại các quốc gia nước nói tiếng Anh là Úc, Canada, Anh, Mỹ, New Zealand; cùng một số trường tại Malaysia và Singapore. 

Thành lập năm 2014 song ATS tự hào là đơn vị tư vấn du học với đội ngũ chuyên gia tâm huyết có nhiều năm kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực quản lý và tư vấn giáo dục quốc tế tại Việt Nam. Sáng lập ra ATS là những “cây đại thụ” trong ngành, những người đặt nền móng đầu tiên cho công tác tư vấn du học tại Việt Nam. 

Đội ngũ tư vấn viên của ATS cũng được đào tạo hết sức bài bản và chuyên nghiệp, thường xuyên được đi tham quan trực tiếp tại các trường đối tác và cập nhật sớm nhất mọi thông tin nóng hổi về chương trình đào tạo và học bổng từ các trường.

ATS hiểu rằng mỗi cá nhân học sinh và gia đình có những yêu cầu, hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau. Do đó, mỗi học sinh cần tìm ra giải pháp riêng cho bài toán du học của mình, và nhiệm vụ của mỗi tư vấn viên ATS là giúp các bạn giải được bài toán đó một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

How much does it cost to book a meeting with ATS?

ATS offers FREE couseling service. 

Is it possible to study and work at the same time?

Each country has their own visa policies in terms of whether the student can work while studying with certain limitations. ATS counsellors will provide clear explanations for visa policies in different countries during the process.

At the moment, many institutions provide paid placement/ internship for students during their studies.

Why should I apply through an agent?

Many universities only accept applications from their approved agency network. It reduces the chances of receiving applications which do not meet the standards of the universities. It also helps the universities with attracting prospective students.

ATS counsellors receive every updated new programs and scholarship information from universities, as well as changes in visa policies from different countries. Parents and students are guaranteed to receive quality support from our team.

ATS will provide the accurate information and proper guidance to spare you unnecessary stress and decrease the possibilities of having your visa rejected.

How much money do I need to study aboard?

The total cost depends on the destinations, the education level and programs, the study duration and lifestyle you choose, etc.

Just be open with us on your financial situations to receive the most appropriate advice that suits your abilities, needs, and budgets. Don’t be too worry since many institutions provide scholarships and financial support for students.

How long in advance should I be preparing to study aboard?

Studying abroad is a huge decision which requires early research and planning for student to be metally, academically and financially ready.  Depending on the destinations and goals of the students, ATS advices you to start the process at least 6 months prior to your desired intake. Application policies in each insistution are different, so it is best to start early to reduce the chances of applying to study at an undesirable time.

What kinds of documents required for an application?

It depends on what kind of school/college/university you apply for and the specific course, but the basic should include the lastest version of:

- Your Passport (and other indentification documents)

- Your Academic Report and Certifficate/Degree (if and when available)

- Your English Proficiency (IELTS/ TOEFL/ PTE...) (if and when available)

- Your Financial Documents (if required)

- Your Personal Statement / Statement of Purpose (if required)