Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh toàn cầu

Aldephi University
Master
Grade
12 months
Duration
1 - 8
Intake (month)
$1,310
Tuition Fee (Annual)
1
Campus
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Kỹ năng quản lý hiệu quả là nhu cầu cao của các doanh nghiệp toàn cầu và toàn cầu hóa. Chương trình MBA toàn cầu của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để tạo, cải thiện và tiếp thị sản phẩm; quản lý rủi ro tài chính; tạo thị trường mới; và làm chủ công nghệ kinh doanh mới nhất.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Accounting For Managerial Analysis Credits: 3.00
 • Negotiations & Communications in a Global Context Credits: 3.00
 • Management Information Systems and Business Analytics Credits: 3.00
 • Statistical Methods Credits: 3.00
 • Creating Organizational Value with Operations and Supply Chain Management Credits: 3.00
 • Corporate Finance I Credits: 3.00
 • International Financial Management Credits: 3.00
 • Leadership & Innovation In Complex Systems Credits: 3.00
 • Global Marketing Strategy Credits: 3.00
 • Developing World Class Human Resources Credits: 3.00
 • Investment Analysis Credits: 3.00

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,310 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship

  ATS Counseling Team

  At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.